ค่าใช้จ่ายของบริการประกันจะแสดงในจำนวนเบี้ยประกันภัย (เงินสมทบ) พรีเมี่ยมเป็นราคาสำหรับการให้บริการของผู้ประกันตนซึ่งเขารับรองที่จะให้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในสัญญา ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีศุลกากร (หรือภาษีศุลกากร)

อัตราการประกันเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่แสดงในรูเบิลซึ่งจ่ายจากหน่วยของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันภัยควรเป็นจำนวนที่สามารถครอบคลุมการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นไปได้ของผู้เอาประกันภัยสร้างทุนสำรองและครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ บริษัท ในการดำเนินธุรกิจและให้ผลกำไร

ราคาของบริการประกันภัยขึ้นอยู่กับความต้องการและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากโครงสร้างของพอร์ตการประกันภัย (ชุดของความเสี่ยง) และค่าใช้จ่ายในการจัดการ

หากมีการกำหนดอัตราค่าประกันกฎหมาย (ส่วนกลาง) อัตราของการประกันโดยสมัครใจสามารถคำนวณได้โดยผู้ประกันตนในขณะที่มันมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของการดำเนินงานของการดำเนินงานประกัน

ภาษีศุลกากรคำนวณโดยใช้สถิติและวิธีการทางคณิตศาสตร์ซึ่งมักเรียกว่าการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (actuarial calculations) อนุญาตให้กำหนดส่วนแบ่งของผู้เอาประกันภัยในกองทุนรวม เลือกวิธีการตามความเสี่ยงประกันภัยเวลาลักษณะของการชำระเงินและโบนัส

อัตราการประกันเต็มมักเรียกว่า"อัตรารวม" ประกอบด้วยอัตราสุทธิและภาระ อัตราดอกเบี้ยสุทธิรวมถึงอัตราความเสี่ยง (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และค่าความเสี่ยง (เงินสำรอง) ภาระประกอบด้วยต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ (กำไร) และการสำรองมาตรการป้องกัน

อัตราสุทธิเป็นส่วนหนึ่งของภาษีที่ถูกนำไปสู่การก่อตัวของเงินสำรองสำหรับการชำระเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีผู้เอาประกันภัย เนื่องจากอัตราความเสี่ยงที่รวมอยู่ในบัญชีนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินค่าประกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สร้างขึ้นโดยค่าใช้จ่ายของเบี้ยประกันภัยมีความเสี่ยงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกรณีที่จำนวนเงินที่ต้องชำระจริงของจำนวนเงินที่ชำระจริง

ภาระเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่รวมอยู่ในอัตราการประกันเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจสร้างผลกำไรและสร้างกองทุนเตือนภัยของผู้ประกันตน

การประกันภัยดำเนินการทั้งในรูปแบบส่วนบุคคลหรือแบบรวม ในกรณีหลังพรีเมี่ยมจะคำนวณโดยใช้รูปแบบที่เรียบง่ายขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย

อัตราความคุ้มครองสำหรับประเภทความเสี่ยง (นอกเหนือจากประกันชีวิต) คำนวณจากข้อมูลสถิติหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับประเภทประกันภัยเฉพาะประเภท

ในการประกันชีวิตช่วยชีวิตอัตราสุทธิอัตราค่าบริการจะแตกต่างกันตามตาราง อัตราค่าบริการรวมถึงส่วนฐาน (อัตราค่าบริการสุทธิ) และภาระที่จ่ายไปซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ อัตราสุทธิประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ เงินสมทบและอัตราความเสี่ยง (กรณีมีผู้เสียชีวิต)

มีการกำหนดอัตราค่าประกันสำหรับ OSAGOการรวมศูนย์จากรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซียนั่นคือพวกเขาเหมือนกันสำหรับทุก บริษัท ประกันภัย ซึ่งหมายความว่าเมื่อรู้อัตราปัจจุบันของ OSAGO แล้วคุณจะสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายของนโยบายสำหรับสัญญาประกันภัยที่ระบุได้โดยอิสระ ควรคำนึงว่านอกเหนือจากอัตราภาษีค่าใช้จ่ายของนโยบายจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ เช่นอายุของผู้ขับขี่ ประสบการณ์การขับขี่ จำนวนเข้ารับการจัดการของบุคคล ภูมิภาค; ลักษณะรถ ฯลฯ ภาษีศุลกากรในประเภทของการประกันภัยนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามีอุบัติเหตุใด ๆ ในประวัติศาสตร์ของการขับขี่ ดังนั้นสูตร MTPL รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าฐานคูณด้วยปัจจัยการแก้ไขต่างๆ

นโยบายด้านค่าพิกัดของ บริษัท ประกันภัยเป็นไปตามเกี่ยวกับหลักการดังต่อไปนี้ นี่คือหลักการของการประกันความพอเพียงของการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรของพวกเขาความเท่าเทียมกันของความสัมพันธ์ด้านการประกันระหว่างทุกฝ่ายในการทำสัญญาความพร้อมของภาษีศุลกากรสำหรับผู้เข้าชมทั้งหมดและความมั่นคงของพวกเขามาเป็นเวลานาน

</ p>