ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเงินและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของรัฐขึ้นอยู่กับสถานะของระบบธนาคารโดยตรง ด้วยเหตุนี้ระบบธนาคารของรัสเซียจะต้องมีการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะธนาคารจำนวนมากสร้างการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องในการสู้รบกับลูกค้าในอนาคต ในขณะนี้ธนาคารมีบริการทางการเงินที่หลากหลายสำหรับบุคคลและธุรกิจ

หนึ่งในวิธีการหลักในการสร้างรายได้ประจำการให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา มันเป็นเพราะเหตุนี้ว่ามันยังคงอยู่ในขณะที่ประเภทหลักของกิจกรรมการธนาคาร บริการนี้มีให้สำหรับหลากหลายรูปแบบและทิศทาง: การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านการให้กู้ยืมเพื่อธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภคสินเชื่อรถยนต์และอื่น ๆ อีกมากมาย แนวความคิดในการให้กู้ยืมมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ลูกค้าดึงดูดสถาบันสินเชื่อผ่านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เงินกู้และหุ้นอัตราดอกเบี้ยต่ำและแม้กระทั่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยฟรีอัตราผลกำไรและตารางเวลาที่สะดวก เทคนิคการตลาดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเพียงเคล็ดลับของธนาคารที่มุ่งเน้นการดึงดูดลูกค้า ธนาคารไม่กล้าที่จะดำเนินกิจกรรมที่ขาดทุนพวกเขาจะไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อใด ๆ จะได้รับผลกำไรที่จำเป็น ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยต่ำหรือศูนย์ทั้งหมดธนาคารจะได้รับผลกำไรจากค่าคอมมิชชั่นต่างๆจากฝ่ายบริการลูกค้า ด้วยเหตุนี้ลูกค้าแต่ละรายควรทราบว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่เท่าใด หากผู้กู้ไม่ได้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการคำนวณการคำนวณดังกล่าวควรได้รับการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิตเพื่อให้คำปรึกษาลูกค้าตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นอัตราที่แน่นอนค่าใช้จ่ายของเครดิตในการคำนวณที่คำนึงถึงไม่เพียง แต่อัตราดอกเบี้ยที่ระบุ แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและการบำรุงรักษา มีการกระจายไปทั่วทั้งระยะเวลาของเงินกู้และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ออก กฎหมายของรัสเซียระบุว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 องค์กรของรัสเซียทั้งหมดจะต้องแสดงให้ผู้กู้ทราบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้สินเชื่อที่ได้รับ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกค้าของธนาคารเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจสิ่งที่ overpayments พวกเขาจะเกิดขึ้นในการกู้ยืมเงิน บ่อยครั้งที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุถึง 2-3 ครั้ง สามารถคำนวณได้หลายวิธี สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเครื่องคิดเลขแบบพิเศษอยู่ในพอร์ทัลธนาคารหรือที่เว็บไซต์ของธนาคารซึ่งลูกค้าต้องการติดต่อ การคำนวณสามารถทำได้เฉพาะเมื่อคุณทราบการชำระเงินทั้งหมดอย่างถูกต้องสำหรับเวลาในการใช้เงินกู้

ก่อนที่จะออกเงินกู้ผู้ยืมต้องเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากที่สุดจุดและเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของสัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่อธิบายวิธีการที่อัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพควรจะคำนวณ จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดในการศึกษาเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในการเลือกเงินกู้ที่เหมาะสมและเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามผู้กู้ทั้งหมดไม่ได้ประเมินตัวบ่งชี้นี้เพียงอย่างเดียวสำหรับบางคนเป็นที่นิยมในการติดต่อธนาคารที่เชื่อถือได้มีชื่อเสียงบางประเภท

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินฝากมีการคำนวณเกือบเช่นเดียวกับในกรณีของเงินให้กู้ยืมเฉพาะสำหรับลูกค้าตัวบ่งชี้นี้หมายความว่าเงินที่เขาจะได้รับเป็นผลมาจากการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผลงานอื่น

ปรากฎว่าลูกค้าควรประเมิน,วิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับเขาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะส่งผลให้ผล ถ้าเป็นเงินกู้แล้วคนสามารถเลือกธนาคารขวาอาศัยไม่เฉพาะในชื่อเสียงของเขา แต่ยังอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะให้เขาประโยชน์มากขึ้น

</ p>