ภาษีทรัพย์สินน่าจะเป็นมากที่สุดกล่าวถึงการชำระเงินงบประมาณ และอัตราภาษีในทรัพย์สินกระตุ้นการอภิปรายอย่างต่อเนื่อง: บุคคลทางกายภาพและทางกฎหมายไม่พอใจกับขนาดที่สูง เจ้าหน้าที่ในทางตรงกันข้ามพยายามที่จะเพิ่มมัน ภาษีพิเศษนี้มีอะไรพิเศษและแตกต่างจากคู่สัญญา? เราจะพยายามเข้าใจปัญหานี้

สาระสำคัญของภาษีทรัพย์สินคืออะไร

ควรใช้อัตราภาษีทรัพย์สินเนื้อหาทั้งหมดที่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากปฏิบัติตามคำจำกัดความอย่างเคร่งครัดตัวเลขเหล่านี้ควรรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและยานพาหนะทั้งหมด อย่างไรก็ตามสำหรับสองประเภทสุดท้ายจะมีการกำหนดบทความของรหัสภาษี ซึ่งหมายความว่าบันทึกและการคำนวณที่แยกจากกันจะถูกเก็บไว้ ดังนั้นภาษีทรัพย์สินเป็นคำที่ใช้เฉพาะกับอาคารที่อยู่อาศัยและที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยรวมทั้งสถานที่ภายในพวกเขา และมันก็ไม่สำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็น - ห้องในอพาร์ทเมนส่วนกลาง, หุ้นในอาคารอพาร์ตเมนต์, ตึกระฟ้าหรือซับซ้อนอุตสาหกรรม - ทั้งหมดเหล่านี้เป็นวัตถุที่ต้องเสียภาษี

เป็นที่แน่ชัดว่าสถานที่ให้บริการนั้นมีความแตกต่างกันไปการแต่งตั้ง ผู้ประกอบการใช้เพื่อดำเนินธุรกิจและประชาชนก็ใช้ประโยชน์จากที่พักอาศัย อัตราภาษีทรัพย์สินจะพิจารณาถึงความเฉพาะเจาะจงนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่อัตราที่สูงขึ้นจะนำไปใช้กับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และพวกเขาจะคำนวณค่อนข้างแตกต่างกัน ในกรณีนี้ความเป็นจริงของการดำเนินงานของวัตถุไม่ได้มีบทบาทใด ๆ ทรัพย์สินโดยอัตโนมัติหมายถึงการประเมินภาษี

รหัสภาษีระบุว่าภาษีที่ควรมีการกำหนดขนาดของหน่วยงานปกครองตนเองในท้องถิ่นขึ้นอย่างแม่นยำมากขึ้น ศูนย์ของรัฐบาลกลางกำหนดทิศทางพื้นฐานของการคำนวณแนะนำค่าสัมประสิทธิ์และกำหนดอัตราภาษีสูงสุดซึ่งเหนือกว่าซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิ่มขึ้น ส่วนที่เหลืออยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคแล้ว

อะไรคือความแตกต่างระหว่างภาษีสำหรับองค์กรและพลเมือง

ธรรมชาติส่วนใหญ่ของปัญหาทั้งหมดที่มีนี้การชำระเงินเกิดจากนิติบุคคล อัตราภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินขององค์กรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ในหมู่พวกเขาเราสามารถพูดถึงประเภทของผู้เสียภาษีวัตถุประสงค์ของทรัพย์สินประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสาขาของเศรษฐกิจที่มีการใช้และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ทั้งแหล่งกำเนิดของเงินทุนหรือรูปแบบของความเป็นเจ้าของของขนาดของอัตรานั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ

สำหรับพลเมืองความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นหลายหลักการอื่น ๆ เช่นองค์กรอัตราภาษีทรัพย์สินของบุคคลมีการคำนวณอย่างเต็มที่โดยหน่วยงานท้องถิ่น อย่างไรก็ตามจำนวนภาษีขั้นสุดท้ายจะคำนวณโดยการตรวจสอบภาษีเพื่อลดภาระของประชาชน เจ้าหน้าที่ภาษีได้รับจากการบริหารงานของภูมิภาคปริมาณของอัตราและจากสำนักการคลังทางเทคนิค - จำนวนของอสังหาริมทรัพย์ในตารางเมตร ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของเทคนิค

เป็นน่าสังเกตว่าแผนกนี้มีหน้าที่เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการชำระเงินและจำนวนภาษี เมื่อเร็ว ๆ นี้ประกาศเหล่านี้จะถูกส่งเร็วกว่าวันที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประสานงานในกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นในเวลาใด ๆ แบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอแนะควรแนบไปกับการแจ้งเตือนปัจจุบัน เพื่อให้การแก้ไขเป็นไปได้และเป็นการส่วนตัวที่ได้เข้าเยี่ยมชมการตรวจสอบภาษี

เป็นที่รู้กันดีจากการปฏิบัติว่าอัตราภาษีอยู่ที่ทรัพย์สิน - ประเภทไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่นี่สัญญาณประกอบบางครั้งต้องได้รับการตรวจสอบ ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับขนาดของหุ้นในทรัพย์สินรวมทั้งขนาดของผลประโยชน์ รัฐบาลกลางยังมีสิทธิที่จะให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่ได้ผ่านความละเอียดที่จำเป็นในเวลาและมีความไม่สอดคล้องกัน

</ p></ p>